Nhíp gắp bằng thép, inox, nhíp đầu nhựa, nhíp nhựa các loại