Bao ngón tay cao su màu trắng, màu vàng, nửa trong nửa đục không đai ESD