màng PE, PP màu trắng, màu xanh, loại có chất dính all size